Yatağa Girildiği Zaman Amenerrasülü Okumak - Bayram FMBayram Fm

18 Mayıs 2024 - 03:15

Yatağa Girildiği Zaman Amenerrasülü Okumak

Yatağa Girildiği Zaman Amenerrasülü Okumak
Son Güncelleme :

14 Şubat 2022 - 17:57

Âmenerresülünün fazileti çoktur. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
“Gece Bakara süresinin son iki ayetini (Âmenerresülüyü) okuyana, bu iki âyet, her şey için kâfidir.”
“Gece Âmenerresülüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.” Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bakara süresinin son âyetleri verildi. Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha, ayakucunda ise Bakara süresinin sonunu okuyun. İslam büyükleri de buyuruyor ki: Akıllı insan, Âmenerresülüyü okumadan yatmaz. Bakara süresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez.

Türkçe Okunuşu:
Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadim mir rusülih, ve kalu semi’na ve eta’nağufraneke rabbena ve ileykel masiyr. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena
la tüahizna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih, va’fü anna, vağfir lena,verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin.
Türkçe Meâli:
“Peygamber ve inananlar, ona Rabb›inden indirilene inandı. Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. “Peygamberleri arasından hiçbirini ayırdetmeyiz, işittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affını dileriz, dönüş Sanadır” dediler. Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler; kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et.”

Türkçe Okunuşu;

“Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifûn. Ve selamun alel murselîn. Vel hamdu lillahi rabbil âlemîn. “
Türkçe Meâli:
“Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.”

Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun!”