Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Okunacak Dua - Bayram FMBayram Fm

16 Mayıs 2024 - 18:20

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Okunacak Dua

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Okunacak Dua
Son Güncelleme :

13 Şubat 2022 - 12:12

“Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn.”
Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah’ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.
Hastalığın Allah’ın İzniyle Sıhhate Dönüşmesi Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir
hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine: 112 kere “Allahümme ente’l-melikü’l-hakku’llezi lâ ilâhe
illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi” 3 kere de “Yâ Şifae’l Kulûb” dese o hastanın hastalığı Allah’ın
izniyle sıhhate dönüşür. “Yâ Selâm” Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur.